PolskiAngielskiRosyjskiNiemiecki
Bezpieczeństwo zakupów Dostawa w EU
Strona główna » Regulamin

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez PPHU Olmet Marcin Olender, z siedzibą w Rupin 2, 18-500 Kolno, NIP: 291-002-95-56, w ramach serwisu internetowego www.sklep.olmet.info.pl, zwanego dalej „Sprzedawcą”.

2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
olmet.kolno@wp.pl

3. Osoba zarejestrowana w sklepie i korzystająca ze sklepu zwana jest dalej „Kupującym”.
 

Przyjęcie i realizacje zamówienia

4. Zakupów można dokonywać przez serwis www.sklep.olmet.info.pl, oraz telefonicznie i e-mailowo.

5. Przedstawione na stronie produkty nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

6. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do jego realizacji.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niewłaściwe, lub niepełne.

8. Podane ceny zawierają podatek VAT. Sprzedawca dolicza do ceny produktu koszty wysyłki, które są indywidualne dla poszczególnych produktów

9. Sprzedawca zastrzega sobie też prawo do zmiany cen podanych na stronie bez uprzedniego podania przyczyny. Zamówienia złożone wcześniej będą zrealizowane po cenach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.

10. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 48 godzin roboczych potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną.

11. Sprzedawca zrealizuje zamówienie niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia i otrzymania wpłaty na konto.

12.  Przed złożeniem zamówienia należy potwierdzić dostępność towaru.

13. Sprzedawca może anulować zamówienie w przypadku, gdy od momentu potwierdzenia zamówienia minie 14 dni kalendarzowych, a Kupujący nie dokona wpłaty po tym, gdy wybierze opcję zakupu z przedpłatą.

14. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 3 dni roboczych, termin może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru w magazynie. W takiej sytuacji Sprzedawca informuje Kupującego o tym fakcie telefonicznie, lub mailowo.

15. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Sprzedawca wyśle Kupującemu informację mailem, lub telefonicznie. Niemożliwość realizacji zamówienia może nastąpić w sytuacji długotrwałej niedostępności danego towaru lub istotnej zmiany ceny towaru.

16. Każda transakcja jest potwierdzana dołączaną do zakupu fakturą VAT.

17. Odwołanie zamówienia jest możliwe drogą e-mailową, jednak może to nastąpić nie później niż do momentu wysłania towaru i musi zostać potwierdzone ze Sprzedawcą telefonicznie.

Sposoby Płatności

18. Płatność za towar może być uregulowana przelewem, gotówką przy odbiorze lub za pośrednictwem platformy Przelewy24 w tym płatności kartami realizowane przez
PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

19. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze Sprzedawca może zażądać dokonania przez Kupującego przedpłaty w wysokości kosztów nadania przesyłki za pobraniem.

21. Należność za zamówienie można uregulować przelewem na konto firmowe: 81 1020 1332 0000 1902 1218 9256 

PPHU Olmet Marcin Olender, Rupin 2, 18-500 Kolno

Zasady wysyłek

22. Wysyłki produktów przeznaczonych dla Kupujących, Sprzedawca powierza podmiotom trzecim w celu ich realizacji. Czas realizacji dostawy Sprzedawca podaje na swoich stronach
23. Kupujący zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w obecności dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu, który stanowi podstawę do złożenia reklamacji.


Pozostałe postanowienia regulaminu
 
24. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 
25. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej na stronie Sprzedawcy.
 
26. Do korzystania ze sklepu przez Kupującego niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 
27. Kupujący ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Sprzedawce..
 
28. Kupujący ma prawo reklamować w Sklepie usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawca wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Sprzedawce, a w razie jej zasadności żądania Kupującego zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 
29. Kupujący ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej ze Sklepem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.
 
30. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

31. Kupujący ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie ze sklepu i zażądać usunięcia konta w sklepie. Wypowiedzenie nie zwalnia Kupującego z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Sklepu
 
32. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawce w razie:

a. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy lub zakresu usług świadczonych przez Sprzedawce i ich cen,
b. zmiany danych Sprzedawcy,
c. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

33. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 
34. O zmianie Regulaminu Kupujący są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Sklepie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 
35. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym.
 
36. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 
37. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Sklepie.


Prawo odstąpienia od umowy dla klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to nie dotyczy produktów wskazanych w punkcie 29 Regulaminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na nasz adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres olmet.kolno@wp.pl).

Mogą Państwo skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo to nie przysługuję klientom nie będącymi konsumentami.


Skutki odstąpienia od umowy dla klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres siedziby, wskazany w punkcie 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W jakiej sytuacji nie można skorzystać z prawa zwrotu/odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku umowy:

- dotyczącej towaru wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, wyprodukowanego na zamówienie, lub gdy posiada on dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
- dotyczącej towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (dotyczy to również dozowników napełnionych płynami).

Reklamacje

- Nasze produkty są objęte 12 lub 24 miesięcznym okresem gwarancji od dnia sprzedaży.
- Producent zapewnia bezpłatne usunięcie wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym na skutek wad materiałowych lub montażowych.
- Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki (uszkodzenia) powstałe w czasie transportu oraz w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub samowolnych przeróbek wykonanych przez użytkownika.
- Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku braku daty sprzedaży, podpisu lub pieczęci sprzedawcy.
- Napraw gwarancyjnych dokonuje producent lub w przypadku drobnych regulacji, nabywca zgodnie z instrukcją producenta.
- Gwarancja nie obejmuje napraw polegających na czyszczeniu, smarowaniu, wymianie normalnie zużytych części (łożyska, panewki, ślizgi, itp.)
- Termin realizacji reklamacji to 14 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia przez nabywcę.
- Koszt wysyłki w celach reklamacyjnych ponosi kupujący.

FORMULARZ ZWROTU >
POUCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY >

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu